NL EN
DONEER NU!

VNG zendt Van Rijn 10 aandachtspunten Drank- en Horecawet

13 juni 2017

VNG zendt Van Rijn 10 aandachtspunten Drank- en Horecawet De VNG heeft een brief gestuurd aan staatssecretaris Martin van Rijn met 10 aandachtspunten bij de evaluatie van de Drank- en Horecawet. Een en ander onder meer naar aanleiding van het feit dat de zeer omstreden blurring-pilot in de afrondende fase is gekomen. In de brief meldt de VNG ook medewerking te willen verlenen aan een algemeen handhavingsprotocol.

De 10 punten van de VNG zijn:

1. Generiek toezicht
De VNG vindt dat de DHW onvoldoende beleidsvrijheid biedt om de gemeentelijke rol effectiever aan te pakken. Een zorg is bijvoorbeeld het gebrek aan leeftijdscontrole en internetverkoop.

2. Nalevingscijfers
De VNG vindt het goed dat er landelijk onderzoek is naar de nalevingscijfers. Op deze manier kunnen de lokale ervaringen hiermee worden vergeleken.

3. Alcoholreclame maakt inzet “dweilen met de kraan” open
De VNG maakt zich zorgen over de “schreeuwende” reclames voor alcohol, de enorme beïnvloeding hiervan op het drinkgedrag (stoer/gezellig) van kwetsbare groepen. Een verbod zal als bijdrage worden ervaren in een “gezamenlijke aanpak” voor het alcoholmisbruik.

4. Onvoldoende inzet op preventie
Het valt de VNG op dat er een zeer beperkt budget beschikbaar is voor voorlichtingscampagnes en andere vormen van preventie, namelijk € 11,1 miljoen. Daar staat een bedrag van € 1 miljard aan accijnzen tegenover.

5. Opleiding toezichthouders onnodig duur
De VNG vindt de opleiding tot gemeentelijk toezichthouder te kostbaar en belastend voor gemeentelijke toezichthouders. De suggestie van de VNG is om de gemeentelijke DHW toezichthouders een eigen domein met passende her- en bijscholing te geven en vervolgens te volstaan met het diploma toezichthoudende DHW.

6. Leeftijdsgrenzen alleen onvoldoende
De VNG vindt dat er v.w.b. de minimumleeftijd voor alcoholverstrekking knelpunten zijn in de wet. Een voorbeeld daarvan is de aanpak van de “wederverstrekker” die een belangrijke rol speelt bij het doorleveren van alcohol aan 18-minners.

7. Inrichtingseisen achterhaald
De VNG pleit voor het schrappen van de gedateerde en ingewikkelde inrichtingseisen uit de DHW en stelt voor de aangepaste vereisten in dit kader onder te brengen in het Bouwbesluit bouwwerken leefomgeving.

8. Paracommercie
De VNG stelt voor om in de wet mogelijk te maken dat ook andere gebruikers van paracommerciële accommodaties gebruik kunnen maken.

9. Toegangsleeftijd slijterij
De VNG wil de toegangsleeftijd tot de slijterij schrappen. Er kan hier worden volstaan met het vaststellen van de leeftijd tijdens de transactie.

10. Mengformules
De VNG vindt het strikte onderscheid tussen horeca, slijter, en detailhandel verstarrend werken. Het rapport met conclusies van de blurring-pilot wordt op 14 september a.s. openbaar.

20170608_brief-kabinet_evaluatie-van-de-drank-en-horecawet-en-een-reactie-op-uw-brief-van-10-april-2017.pdf20170608_brief-kabinet_evaluatie-van-de-drank-en-horecawet-en-een-reactie-op-uw-brief-van-10-april-2017.pdf (210 kB)

Laatste nieuws