NL EN
DONEER NU!

'Vertrouwen in de GGZ' wil rechtszaak tegen NZa

25 juli 2023

De actiegroep 'Vertrouwen in de GGZ' presenteert op dinsdagavond 5 september haar dagvaarding tegen de NZa wegens de aanleg van een databank met profielen van GGZ-cliënten. Op de bijeenkomst komen behandelaren en de cliënten aan het woord over hun beweegredenen om mee te doen aan de rechtszaak.

Psychiaters en psychologen zijn sinds 1 juli 2023 verplicht om vragenlijsten over de sociale en mentale problemen van hun cliënten aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te leveren. De lijsten beslaan een brede verzameling onderwerpen die de behandelaar een score moet geven om de ernst aan te duiden. De NZa eist deze informatie op om een algoritme te ontwikkelen waarmee ze wil voorspellen hoe duur een behandeling van een GGZ-cliënt zal zijn.

'Vertrouwen in de GGZ' vindt het aanleveren van deze informatie uit de spreekkamer in strijd met het medisch beroepsgeheim. Cliënten kunnen niet meer vrijelijk met hun behandelaar spreken als ze weten dat hun problematiek wordt opgeslagen in een overheidsdatabank. Bovendien trekken wetenschappers op het gebied van geestelijke gezondheidszorg het nut en de geschiktheid van de omstreden NZa-plannen sterk in twijfel.

Bron: vertrouwenindeggz.nl.

Laatste nieuws