NL EN
DONEER NU!

College Utrechtse Heuvelrug: ‘Geen budget voor extra BOA-capaciteit'

29 juni 2016

Een wens van de VVD en de ChristenUnie om extra budget op te nemen voor extra BOA-capaciteit wordt door het College van B&W van Utrechtse Heuvelrug afgeraden. De fracties willen een bedrag in de begroting opnemen van 87.000 euro, omdat er volgens de partijen een tekort wordt geconstateerd aan toezicht en handhaving op onder andere de Drank- en Horecawet en in het buitengebied.

"Voor de extra capaciteit is geen enkel zicht op een financiële dekking", stelt wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP), die daarmee aangeeft dat hij vooralsnog geen budgetten beschikbaar stelt voor extra handhaving. Ook D66 is tegen de motie om de capaciteit uit te bereiden en vindt dat het geld beter kan worden gestoken in andere prioriteiten.

Bron: nieuwsbladdekaap.nl.

Laatste nieuws