NL EN
DONEER NU!

Brouwers: “Alcoholdebatten op middelbare scholen onderdeel van Preventieakkoord”

28 december 2017

Brouwers: “Alcoholdebatten op middelbare scholen onderdeel van Preventieakkoord” De vereniging Nederlandse Brouwers financiert al sinds 2 jaar de debatten over het thema alcohol die het Nederlands Debat Instituut organiseert voor middelbare scholieren. De Nederlandse Brouwers vinden dit partnership "een prachtig voorbeeld van samenwerking in het kader van een [toekomstig] Preventieakkoord". Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP zet hierbij kritische kanttekeningen.

Cees-Jan Adema van Nederlandse Brouwers vindt het voordeel van het scholierendebat dat leerlingen genuanceerder over alcohol gaan denken en leren dat "maatregelen als reclameverboden, prijsmaatregelen en verboden op verkrijgbaarheid maar ten dele werken".

Wim van Dalen van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP zet kritische kanttekeningen bij dit samenwerkingsverband. Van Dalen: "Het is onwenselijk dat de Nederlandse Brouwers zich via het Nederlands Debat Instituut richten op middelbare scholieren. Die zijn over het algemeen jonger dan 18 jaar en zouden dus geen doelgroep van de brouwers mogen zijn. Bovendien kun je van jongeren niet verwachten dat ze door de stokpaardjes van de alcoholproducenten heen zullen prikken. De industrie zet zich sterk af tegen effectieve maatregelen zoals reclameverboden en een wettelijke minimumprijs prijs voor alcohol en het zijn juist die thema’s die blijkbaar bij het scholierendebat aan de orde komen."

Van Dalen vindt dat het project dan ook geen deel zou moeten uitmaken van het nieuwe Preventieakkoord. Maar hij heeft er alle vertrouwen in dat dat niet zal gebeuren. Van Dalen: "Staatssecretaris Blokhuis heeft tijdens de behandeling van de VWS-begroting 2018 aangegeven dat grote bedrijven door het Preventieakkoord geen podium zullen krijgen om goede sier te maken. Nou dit valt daar - wat mij betreft in elk geval - duidelijk onder."

Bron: nederlandsebrouwers.nl.

Laatste nieuws