NL EN
DONEER NU!

40 Jaar blazen

1 november 2014

40 Jaar blazen Op 1 november 1974, veertig jaar geleden, werd de 1 november-wet van kracht. Een wet die bepaalde dat het blaaspijpje en de bloedproef toegestaan waren bij alcoholcontroles in het verkeer.

Er werd een maximaal toegestaan alcoholpromillage vastgesteld van 0,5. De invoering van de nieuwe wet ging samen met een grootscheepse landelijke voorlichtingscampagne. Met succes. Rijden onder invloed nam drastisch af.

Sinds 1984 maakt de politie bij alcoholcontroles gebruik van ademtest-apparaten. De boetes voor rijden onder invloed zijn vanaf begin jaren '90 steeds hoger geworden. In 2006 werd de grens van 0,2 promille voor beginnende autobestuurders ingevoerd. Drie jaar geleden werd het alcoholslotprogramma geïntroduceerd.

Toch is nog altijd één op de vijf verkeersslachtoffers het directe gevolg van alcoholgebruik.

Bronnen: beta.nos.nl en nos.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl