NL EN
DONEER NU!

Kabinet voorziet introductie DHW18+ op 1 oktober 2014

9 februari 2013

De bewindslieden van VWS, Edith Schippers en Martin van Rijn hebben hun gezamenlijke agenda naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze agenda, getiteld “Van systemen naar mensen” bevat in grote lijnen de maatregelen die zij de komende kabinetsperiode zullen nemen. Eén van de maatregelen is verhoging van de alcoholleeftijd naar 18 jaar. Daarbij zal het kabinet aansluiten bij het initiatiefwetsvoorstel Drank- en Horecawet 18+ (DHW18+) van Voordewind, Van der Staaij, Bouwmeester en Bruins Slot.

Tot verbazing van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP staat in de gezamenlijke agenda van Schippers en Van Rijn van afgelopen vrijdag, dat het kabinet beoogt de nieuwe alcoholleeftijd in te voeren op 1 oktober 2014, tegelijk met de introductie van de nieuwe minimumleeftijd van 18 jaar voor de verkoop van tabak.

STAP vraagt zich af waarom het kabinet deze koppeling met de wijziging van de Tabakswet maakt. Dat wijzigingsvoorstel van de Tabakswet ligt nu bij de Raad van State en moet nog het hele wetstraject doorlopen. Het initiatiefwetsvoorstel van Voordewind c.s. om de alcoholleeftijd te verhogen is reeds in juli 2012 aanhangig gemaakt. De vele schriftelijke vragen zijn inmiddels naar tevredenheid beantwoord en het wetsvoorstel is juist afgelopen week aangemeld voor plenaire behandeling door de Tweede Kamer. Inwerkingtreding 1 januari 2014 zou dus makkelijk te halen zijn.

STAP betreurt het dat het wetsvoorstel DHW18+ nu 9 maanden lijkt te moeten gaan wachten op het wetsvoorstel dat de tabaksleeftijd verhoogt. Er zijn weinig goede argumenten voor deze koppeling en het uitstel van de nieuwe alcoholleeftijd te bedenken. Met verhoging van de alcoholleeftijd worden immers drie vliegen in één klap geslagen: gezondheidswinst bij jongeren, minder maatschappelijke schade en een aanzienlijke vereenvoudiging van de naleving en de handhaving. Het is bovendien een maatregel die gesteund wordt door de meerderheid van de bevolking en de gemeenten. Alleen de drankproducenten lobbyden de afgelopen tijd voor uitstel van inwerkingtreding tot 2015, terwijl delen van de horecabranche zich geheel verzetten tegen verhoging van de alcoholleeftijd. Het economisch belang van deze ondernemers mag – in de visie van STAP – echter nooit prevaleren boven de gezondheid van onze jeugd.

kamerbrief-gezamenlijke-agenda-vws-van-systemen-naar-mensen.pdfkamerbrief-gezamenlijke-agenda-vws-van-systemen-naar-mensen.pdf (344 kB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl