NL EN
DONEER NU!

Europese verordening gedistilleerde dranken van kracht

25 mei 2021

Vanaf vandaag zijn de meeste productie- en etiketteringsbepalingen van de Europese verordening gedistilleerde dranken (Verordening (EU) 2019/787) van toepassing.

Deze verordening over gedistilleerde dranken met 15% alcohol of meer (plus eierlikeur) vervangt de oude EU-verordening (110/2008) uit 2008. De wijzigingen hebben vooral te maken met het aanpassen van alle EU-wetgeving aan het Verdrag van Lissabon. Ook wordt in deze verordening de definitie, omschrijving, presentatie, etikettering en geografische aanduidingen van de gedistilleerde dranken geactualiseerd.

De Verordening bevat enkele artikelen relevant voor nationale alcoholwetgeving. Zo is uitdrukkelijk vermeld dat een EU-lidstaat voor de productie, de omschrijving, de presentatie en de etikettering van gedistilleerde dranken regels mag vaststellen die strenger zijn dan de regels in deze Verordening, althans voor zover die nationale regels verenigbaar zijn met het EU-recht. De invoer, de verkoop of het gebruik van gedistilleerde dranken die bereid zijn in andere EU-lidstaten of aangesloten derde landen mag echter niet worden verboden of beperkt.

Bron: spiritsnl.nl.

verordening-eu-2019-787-gedistilleerde-dranken_3.pdfverordening-eu-2019-787-gedistilleerde-dranken_3.pdf (800 kB)

Laatste nieuws