NL EN
DONEER NU!

Zelfs lage prenatale alcoholblootstelling heeft effect op hersenen

5 april 2022

Uit nieuw onderzoek, verschenen in JAMA Network Open, blijkt dat prenatale blootstelling aan alcohol – zelfs in kleine hoeveelheden – effect heeft op de hersenen.

Daartoe werden 135 kinderen van bijna 10 jaar die prenataal aan alcohol waren blootgesteld, vergeleken met vrijwel even oude kinderen die dat niet waren (ook niet voordat de moeder wist dat ze zwanger was). De moeders die alcohol gebruikten dronken gemiddeld 1 glas alcohol per week. De kinderen uit beide groepen waren niet prenataal blootgesteld aan andere schadelijke stoffen (bijv. tabak, cannabis, illegale drugs).

Uit de studie blijkt dat de aan alcohol blootgestelde kinderen een lagere fractionele anisotropie in verschillende witte stofgebieden van de hersenen hadden, in vergelijking met kinderen uit de controlegroep. Een lagere fractionele anisotropie geeft aan dat de kwaliteit van de witte stof minder is. Ook hadden de kinderen die aan alcohol waren blootgesteld meer gedragsproblemen dan de kinderen die niet aan alcohol waren blootgesteld.

Deze resultaten suggereren dat prenatale alcoholblootstelling, zelfs in kleine hoeveelheden, bij kinderen een meetbaar effect heeft op de hersenstructuur.

Long, X. and Lebel, C. Evaluation of Brain Alterations and Behavior in Children With Low Levels of Prenatal Alcohol Exposure. JAMA Network Open (2022) 5(4):e225972. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.5972

Bron: jamanetwork.com.

Laatste nieuws