NL EN
DONEER NU!

Hoge kosten als gevolg van vroegtijdig overlijden aan alcoholgerelateerde kanker

16 april 2023

Alcoholgebruik is een belangrijke beïnvloedbare risicofactor voor kanker en vormt een economische last voor de samenleving. Onderzoekers van het International Agency for Research on Cancer hebben een schatting gemaakt van het productiviteitsverlies als gevolg van vroegtijdig overlijden (jonger dan 65 jaar) aan alcoholgerelateerde kanker in Europa in 2018. Het artikel is verschenen in Cancer Epidemiology.

Uit de studie blijkt dat in de Europese Unie (EU) plus IJsland, Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk (VK) jaarlijks meer dan 1,9 miljoen mensen sterven aan kanker. Naar schatting 23.300 sterfgevallen door alcoholgerelateerde kanker betreft mensen jonger dan 65 jaar (18.200 mannen, 5.100 vrouwen). Dit betekent € 4,58 miljard aan totale productiviteitsverliezen in de regio en 0,027 % van het Europese bruto binnenlands product (bbp).

De gemiddelde kosten per sterfgeval door kanker als gevolg van alcohol bedroegen €196.000. De productiviteit die per hoofd van de bevolking verloren ging aan door alcohol veroorzaakte kanker was het hoogst in West-Europa. Hongarije, Roemenië, Slowakije, Letland, Litouwen en Portugal hadden het hoogste percentage vroegtijdige sterfte door alcoholgerelateerde kanker en het hoogste productiviteitsverlies als percentage van het nationale bbp.

De conclusie van de onderzoekers is dat kosteneffectieve strategieën om door alcohol veroorzaakte sterfgevallen door kanker te voorkomen, kunnen leiden tot economische voordelen voor de samenleving en dus prioriteit moeten krijgen.

Rumgay, H., Ortega-Ortega, M., Sharp, L. et al. The cost of premature death from cancer attributable to alcohol; productivity losses in Europe in 2018. Cancer Epidemiology 84 (2023) 102365.
https://doi.org/10.1016/j.canep.2023.102365

Bron: sciencedirect.com.

Laatste nieuws