NL EN
DONEER NU!

Tijdens VAO alcohol- en tabaksbeleid zijn 6 moties ingediend

22 februari 2017

Vanmorgen zijn tijdens het Voortgezet Algemeen Overleg Alcohol- en Tabaksbeleid 6 moties m.b.t. het alcoholbeleid ingediend.

Het betreft de moties:
- 27565-151 van de leden Voordewind en Bruins Slot waarin de regering wordt opgeroepen de gemeenten te berichten dat gedogen van blurring niet is toegestaan;
- 27565-152 van de leden Voordewind, Van der Staaij en Volp waarin de regering wordt gevraagd om een onderzoek te doen naar het effect van reclamewetgeving in andere landen;
- 27565-153 van het lid Voordewind waarin de regering wordt gevraagd IkPas en het monitoringproject van STAP te ondersteunen;
- 27565-154 van de leden Leijten en Van Gerven waarin de regering wordt opgeroepen te komen met een verbod op alcoholreclame;
- 27565-155 van de leden Leijten en Van Gerven waarin de regering wordt opgeroepen om tot een meer effectieve leeftijdscontrole te komen;
- 27565-156 van het lid Volp waarin de regering wordt opgeroepen onderzoek te doen naar de Verklaring Sociale Hygiëne.

Bron: tweedekamer.nl.

Laatste nieuws