NL EN
DONEER NU!

Snelle opmars digitale alcoholmarketing

23 september 2019

Donderdag 19 september jl vond de conferentie "Digital Alcohol Marketing in the Spotlight" plaats in Amsterdam. De conferentie, waaraan bijna 75 deskundigen uit 15 Europese landen deelnamen, werd georganiseerd door de Universiteit van Amsterdam, de European Alcohol Policy Alliance (Eurocare) en het European Center for Monitoring Alcohol Marketing (EUCAM).

Uit nieuw onderzoek van Dr. Hanneke Hendriks (Universiteit van Amsterdam), Dr. Nathan Critchlow (Universiteit van Stirling, Schotland) en Alina Willoh (Universiteit Twente) naar de rol van jonge zogenaamde 'influencers' en sponsoring door de alcoholindustrie, blijkt dat er een snelle opmars is van op jongeren gerichte alcoholreclame via deze kanalen.

Ondanks het duidelijke bewijs dat alcoholreclame in digitale media het alcoholgebruik onder minderjarigen verhoogt, hebben maar weinig landen maatregelen genomen om dit effectief te reguleren. De presentatie van Aleksandra Kaczmarek (Eurocare) toonde aan dat het vertrouwen in de effectiviteit van de bestaande Europese Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten en de in veel landen inhoudelijk vergelijkbare zelfregulering minimaal is.

Onderzoeker Emmi Kauppila van de Universiteit van Helsinki kon aantonen dat de recente regulering van digitale alcoholreclame in Finland positieve effecten heeft gehad op de online advertentie-inhoud. Sprekers uit Noorwegen en Litouwen gaven aan dat het totale verbod op alcoholreclame in hun land ook effectief was als het ging om het verminderen van de blootstelling van jongeren aan alcoholreclame op sociale media.

Op basis van de paneldiscussie over regelgeving werd geconcludeerd dat alomvattende beperkingen zoals de totale verboden van Noorwegen en Litouwen het meest effectief zijn als het gaat om de bescherming van minderjarigen. De ontwikkelingen in de reclamewereld gaan zo snel dat specifieke beperkingen snel verouderen. Er waren ook aanwijzingen dat de handhaving verbetert wanneer landen overstappen op dergelijke alomvattende verboden.

Verwacht wordt dat meer beleidsmakers zich de komende jaren zullen verdiepen in de complexiteit en de snelle groei van digitale vormen van alcoholreclame en hopelijk kan het onderzoek en de beleidslessen die op deze conferentie werden gepresenteerd, daar een bijdrage aan leveren.

successful-conference-digital-alcohol-marketing-in-the-spotlight_1.pdfsuccessful-conference-digital-alcohol-marketing-in-the-spotlight_1.pdf (594 kB)

Laatste nieuws