NL EN
DONEER NU!

MDL-artsen: er moet meer aan alcoholpreventie worden gedaan

13 september 2021

85% van de Maag-Darm-Leverartsen vindt dat de beroepsgroep meer moet doen aan signalering van (overmatig) alcoholgebruik en preventie daarvan bij de eigen patiënten.

Een op de drie MDL-artsen ziet dagelijks patiënten waarbij alcoholgebruik heeft bijgedragen aan de ziekte of aandoening, zo blijkt uit een peiling waar 71 MDL-artsen in het hele land aan meededen. Samen met de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) pleiten de artsen voor meer en betere opvang- en hulpprogramma’s voor mensen die willen minderen of stoppen met drinken.

MDL-artsen zien voor zichzelf een belangrijke taak weggelegd om meer te doen aan preventie van alcoholgebruik bij hun patiënten. 45% van de artsen doet al iets aan preventie, maar wil meer doen; nog eens 15% doet nu nog niets aan preventie, maar wil dit wel gaan doen. Bestaande interventies op het terrein van alcoholpreventie, zoals de Handreiking Vroegsignalering Alcoholproblematiek, zijn nog weinig bekend.

Bernique Tool, directeur van de MLDS benadrukt dat normverandering en vermindering van overmatig alcoholgebruik begint bij het inperken van alcoholinname bij jongeren. De MLDS wil daarom bijdragen aan het gezonder maken van de omgeving van jongeren.

Ook de MDL-artsen pleiten voor maatregelen, zoals het duurder maken van alcoholhoudende dranken en een verbod op publieke reclame. Dit heeft in andere Europese landen geleid tot een afname van het alcoholgebruik onder jongeren en een afname van aan de lever gerelateerde sterfte.

Bron: zorgkrant.nl.

Laatste nieuws