NL EN
DONEER NU!

Hollemans: "ID-scanner supermarkt in strijd met wet"

1 december 2016

Hollemans: "ID-scanner supermarkt in strijd met wet" Het scannen van ID-bewijzen om de leeftijd te controleren van klanten die alcohol of tabak willen kopen, is in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Verschillende supermarkten gaan er desondanks mee door en komen daar mee weg. Jurist Kaj Hollemans van KH Legal Advice vindt dit onbegrijpelijk.

Het scannen van een ID-bewijs of gegevens noteren valt volgens de Autoriteit Persoonsgegevens onder het 'verwerken van persoonsgegevens' en dat mogen winkeliers - in tegenstelling tot de overheid, banken of zorgverzekeraars - niet. Hollemans noemt het gebruik van de scanners dan ook illegaal en roept klanten op hun ID-bewijs niet meer te laten scannen in winkels. "Een ID-scanner leest de MRZ-strook, deze strook van cijfers en letters bevat allerlei persoonsgegevens. Dat gegevens niet worden opgeslagen is niet relevant, met scannen vindt verwerking plaats en dat mag niet. De verwerking is niet bedoeld om aan de verplichtingen te voldoen aan de Drank- en Horecawet maar het dient alleen als rekenhulp en is dus onrechtmatig."

Alle kassa's van Lidl zijn sinds 2013 met een ID-scanner uitgerust. Een woordvoerder van Lidl stelt dat de scanner alleen als hulpmiddel dient zodat kassamedewerkers geen leeftijd hoeven uit te rekenen. "Er worden geen gegevens opgeslagen. De ID-checker is bovendien niet verbonden met de kassa of een computer." Lidl laat verder schriftelijk weten dat het scannen valt onder verwerking persoonsgegevens en dat om die reden de inzet moet worden getoetst aan de bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Volgens de supermarkt stelt de Autoriteit Persoonsgegevens juist dat het van de omstandigheden afhangt of het gebruik van ID-scanners in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Zie ook een ouder bericht over deze kwestie.

Bron: ad.nl.

Laatste nieuws