NL EN
DONEER NU!

Mogelijkheid gemeente om een sportkantine onder de kostprijs te verhuren wordt beperkt

3 juni 2016

Het kabinet wil de mogelijkheden voor overheden een uitzondering te maken op de Wet markt en overheid inperken. Er komen nieuwe regels voor overheden die concurreren met het bedrijfsleven. De gevolgen voor ondernemers van eventuele concurrentie worden zwaarder meegewogen. De ministerraad heeft met deze wetswijziging ingestemd op voorstel van minister Kamp van Economische Zaken.

De huidige Wet markt en overheid bevat gedragsregels voor overheden die de markt betreden. Deze regels moeten zorgen voor gelijke verhoudingen wanneer een overheid concurreert met ondernemers. Eén van de gedragsregels is dat een overheid de marktactiviteit niet onder de kostprijs mag aanbieden. Als overheden in het algemeen belang een uitzondering op de wet maken, gelden de gedragsregels in de wet niet. Dit betekent onder meer dat een gemeente een marktactiviteit beneden de kostprijs kan aanbieden. Bijvoorbeeld bij de verhuur van een sporthal of een sportkantine. De mogelijkheden hiertoe gaan nu dus beperkt worden.

De aangekondigde wetswijziging wordt naar verwachting begin 2017 voor advies aan de Raad van State aangeboden.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws