NL EN
DONEER NU!

Van Rijn stuurt feitenrelaas 'vernietigde documenten' handhaving Drank- en Horecawet naar Kamer

10 november 2015

Staatssecretaris Martin van Rijn betreurt het dat er vanuit zijn ministerie een verzoek is gedaan om documenten te vernietigen. "Dit is niet de manier waarop VWS wil werken", schrijft hij in antwoord op vragen over deze kwestie van de PvdA en GroenLinks.

Uit het feitenrelaas rond de 'vernietigde documenten' blijkt dat de gemeente Utrecht aan een VWS-ambtenaar heeft gevraagd of de staatssecretaris akkoord kon gaan met een werkscenario over de inzet van jongeren bij de handhaving van de Drank- en Horecawet. De leidinggevende van die VWS-ambtenaar wilde echter niet dat de indruk werd gewekt dat Utrecht zo’n handhavingsscenario informeel aan de staatssecretaris ter goedkeuring kon voorleggen. Daartoe had de gemeente Utrecht een formeel verzoek moeten indienen.

De leidinggevende heeft dit vervolgens met de staatssecretaris besproken. Uitkomst was dat de staatssecretaris desgevraagd zou zeggen: "VWS neemt met veel interesse kennis van het Utrechtse initiatief." Volgens Van Rijn was goed- of afkeuring immers helemaal niet aan zijn ministerie, aangezien de wijze waarop gehandhaafd wordt een verantwoordelijkheid van de gemeente Utrecht betreft.

Ná dat overleg met de staatssecretaris is in opdracht van de leidinggevende door de VWS-ambtenaar telefonisch aan een medewerker van de gemeente Utrecht gevraagd om de mailwisseling hierover te vernietigen, zodat niet het misverstand zou ontstaan dat de staatssecretaris de Utrechtse lijn had goed- of afgekeurd. Dit nu wordt door Van Rijn betreurd.

Bron: rijksoverheid.nl

Laatste nieuws