NL EN
DONEER NU!

Betere naleving Drank- en Horecawet in de regio Nijmegen

16 november 2012

Betere naleving Drank- en Horecawet in de regio Nijmegen In het kader van het regionaal alcoholmatigingsproject, wordt in de regio Nijmegen de naleving van de Drank- en Horecawet regelmatig onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat de naleving tussen 2010 en 2012 is verbeterd.

De naleving van de Drank- en Horecawet is in een periode van 2 jaar gestegen van 18% naar 32%. In 2010 konden jongeren in de supermarkt nog voor 79% rekenen op een succesvolle aankooppoging, in 2012 is dit percentage gezakt tot 54%. In sportkantines daalde de slagingskans van 97% naar 88% en in de horeca van 93% naar 81%. Ook in de cafetariasector was een kleine vooruitgang te zien.

Bron: durfnu.info.

Laatste nieuws