NL EN
DONEER NU!

Concept Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet openbaar

5 oktober 2012

Concept Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet openbaar In de Drank- en Horecawet is opgenomen dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een regeling maakt waarin de taakverdeling tussen de toezichthoudende ambtenaren, bedoeld in de Drank- en Horecawet, is uitgewerkt.

Daartoe is nu - in overeenstemming met de minister van Veiligheid en Justitie - een concept-regeling opgesteld die ook de eisen formuleert waaraan toezichthoudende ambtenaren moeten voldoen, althans v.w.b. hun opleiding en aanstelling.

regeling20opleiding20en20aanstelling20toezichthouders20dhw1.pdfregeling20opleiding20en20aanstelling20toezichthouders20dhw1.pdf (88,6 kB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl