NL EN
DONEER NU!

Kinderen van overmatig drinkende ouders drinken zelf ook meer

1 mei 2015

Uit onderzoek blijkt dat wanneer ouders van pubers zelf overmatig drinken, hun kinderen in de puberleeftijd zich ook eerder te buiten gaan aan overmatig alcoholgebruik. Dit bleek onlangs uit een presentatie van dr. Ina Koning, universitair docent aan de Universiteit Utrecht tijdens een werkconferentie voor preventiewerkers van GGD en verslavingszorg.

Deze werd georganiseerd door de Hersenstichting en het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP. Preventiewerkers vinden het lastig om ouders die zelf veel drinken te overtuigen van de boodschap: ‘geen alcohol onder de 18'.

De Hersenstichting heeft de ambitie om een gezonde hersenontwikkeling van pubers te bevorderen. Alcohol dringt door in de hersenen met als gevolg ongeremd en risicovol gedrag. Dat kan leiden tot onveilig seksueel gedrag, onveilig gedrag in het verkeer en agressie. Als pubers in korte tijd meerdere glazen alcohol drinken raken hun hersenen door alcohol vergiftigd. In de nog ontwikkelende hersenen van pubers beïnvloedt alcohol de ontwikkeling van specifieke hersengebieden en de aanmaak van de witte stof die zorgt voor goede verbindingen tussen hersencellen. Ook is het duidelijk dat pubers die vroeg beginnen met het regelmatig drinken van alcohol, een groter risico lopen om op latere leeftijd verslaafd te raken aan alcohol.

De hersenen van pubers zijn nog volop in ontwikkeling en daarom zijn pubers onvoldoende in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag. De meeste jongeren zijn niet geïnteresseerd in de (langetermijn)gevolgen van alcohol. Voor hen is het allerbelangrijkste dat ze ‘erbij horen' en populair gevonden worden. Voor hun alcoholgebruik spiegelen ze zich aan hun leeftijdsgenoten, maar ook aan het drinkgedrag van hun ouders. Het is daarom belangrijk dat ouders hun kind begeleiden door het goede voorbeeld te geven en zich te matigen in de hoeveelheid alcohol die ze gebruiken. Ouders hebben vooral de belangrijke taak om paal en perk te stellen aan het alcoholgebruik van hun pubers en daarover heldere afspraken te maken.

De Hersenstichting kiest ervoor om samen met andere organisaties de komende jaren haar eigen specifieke bijdrage te leveren aan het vergroten van het draagvlak voor de boodschap ‘geen alcohol onder de 18'.

Bron: hersenstichting.nl.

Laatste nieuws