NL EN
DONEER NU!

Kamer bespreekt alcoholbeleid

15 februari 2017

Kamer bespreekt alcoholbeleid Vandaag besprak de Tweede Kamer met staatssecretaris Martin van Rijn het alcohol- en (in mindere mate) het tabaksbeleid. Thema’s die v.w.b. het alcoholbeleid aan de orde kwamen waren het prijsbeleid, reclameverboden, blurring, naleving/handhaving en preventie.

De SP wil een einde aan de super lage prijzen voor alcoholhoudende dranken. Kamerlid Henk van Gerven (aan het woord op bijgaande foto) vindt het onbestaanbaar dat flesjes water soms duurder zijn dan drank. Volgens Van Gerven werken de lage prijzen drankmisbruik in de hand.
Volgens Van Rijn is het op dit moment aan gemeenten om prijsacties en dumpprijzen op lokaal niveau te verbieden, maar recent bleek uit onderzoek dat lokale overheden amper gebruik maken van die mogelijkheid. De PvdA-bewindsman laat de Tweede Kamer daarom weten dat hij overweegt om het verbod op prijsacties centraler aan te pakken. "Ik ben de mogelijkheden aan het verkennen." Er zal deze zomer meer duidelijkheid over komen.

De SP ijvert tevens voor het aanscherpen van het reclameverbod voor alcohol. Drankcommercials mogen op dit moment niet voor negen uur ’s avonds op de radio en televisie worden uitgezonden. Van Gerven wil dat de reclames helemaal worden afgeschaft, zoals nu al het geval is bij tabak. Ook de ChristenUnie wil een algehele stop op alcoholreclame en –sponsoring.
De staatssecretaris liet weten dat hij voorlopig niet in wil grijpen in de zelfregulering van de alcoholreclame. Daarvoor is het zijns inziens "te vroeg"(!).

Aan de orde kwam ook blurring, ofwel 'het wijntje bij de kapper'. De SP, de ChristenUnie en het CDA vinden dit onwenselijk. Eric Ziengs van de VVD is juist bezig met een initiatiefwet om blurring te reguleren. Daar is Fleur Agema van de PVV weer op tegen. Zij wil dat Ziengs zijn initiatiefwet niet aanhangig maakt en gaat meewerken aan een nieuwe Drank- en Horecawet met minder regels.
Van Rijn is tegen blurring met alcohol en hij heeft dat al regelmatig laten weten, ook aan de VNG en de betrokken gemeenten. Blurren zonder alcohol vindt Van Rijn prima.

Joël Voordewind van de ChristenUnie ging in zijn bijdrage in op de slechte naleving door sommige alcoholverstrekkers en de problemen bij de handhaving. Hij wil dat wettelijk wordt vastgelegd dat de naleving minimaal 85% moet zijn. Sommige supermarktketens halen dat nalevingsniveau.
Van Rijn heeft aan het Trimbos-instituut gevraagd om een overzicht te maken van 'best practices'.
De ervaringen van supermarkten die de wet goed naleven (Deen, Lidl) zouden verspreid kunnen worden over de andere ketens. De staatssecretaris zegt toe nog tijdens zijn staatssecretarisschap met het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel in gesprek te gaan om te bewerkstelligen dat binnen een jaar de scores bij de andere supermarkten ook dat niveau bereiken.
Inmiddels heeft de staatssecretaris de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit om advies gevraagd over centralisatie van het toezicht op online alcoholverkopen.

Hanke Bruins Slot van de CDA vroeg de staatssecretaris meer aandacht te schenken aan preventie van overmatig alcoholgebruik door ouderen. Zij vond steun bij Marith Volp van de PvdA, die ook aandacht vroeg voor het IkPas-initiatief en de nieuwe cijfers over 'doorschenken' door de horeca aan dronken klanten.
Van Rijn liet weten het Trimbos instituut opdracht gegeven te hebben voor een onderzoek rond preventie bij ouderen. Dat zal in april gereed zijn. Hij is positief t.a.v. IkPas. Hij zal kijken of de rijksoverheid een bijdrage kan leveren aan die beweging. Ook gaf hij aan te onderzoeken of het diploma Sociale Hygiëne nog wel adequaat waarborgt dat doorschenken niet plaatsvindt.

Op verzoek van Voordewind komt er volgende week een VAO.

Bron onder meer: telegraaf.nl.

Videoverslag: debatgemist.tweedekamer.nl.

verslag-ao-15-februari-2017.pdfverslag-ao-15-februari-2017.pdf (146 kB)

Laatste nieuws