NL EN
DONEER NU!

Uit effectevaluatie blijkt geen positief effect van Halt-straf Alcohol

3 februari 2015

Uit effectevaluatie blijkt geen positief effect van Halt-straf Alcohol Deze week verscheen "Doordringen of doordrinken" van Bureau Beke. In het rapport staan de resultaten van een in opdracht van het WODC verricht onderzoek naar het effect van de Halt-straf Alcohol.

Het blijkt dat de Halt-straf Alcohol geen positief effect heeft op de alcoholkennis van jongeren, de attitude ten aanzien van alcoholgebruik van jongeren, het drinkgedrag en het delictgedrag van jongeren, de alcoholkennis van ouders, de attitude van ouders ten opzichte van alcoholgebruik van het kind en hun betrokkenheid richting het kind.
Los van het wel of niet doorlopen van de Halt-straf Alcohol komt uit het onderzoek naar voren dat onder kinderen van meer betrokken en straffende ouders minder drinkgedrag voorkomt.

effectevaluatie-halt-straf.pdfeffectevaluatie-halt-straf.pdf (1,61 MB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl