NL EN
DONEER NU!

SCP: Hoog percentage hoogopgeleiden drinkt regelmatig

10 juli 2018

SCP: Hoog percentage hoogopgeleiden drinkt regelmatig In Nederland (en België) drinkt - vergeleken met andere Europese landen - het hoogste percentage hogeropgeleiden meer dan 1 x per week. Onder middelbaaropgeleiden scoort Nederland het hoogst. In Nederland komt regelmatig alcoholgebruik vooral voor onder oudere hoogopgeleiden.

Dit blijkt uit de publicatie ‘Een (on)gezonde leefstijl; opleiding als scheidslijn’ van medewerkers van de sectie sociologie van de Radboud Universiteit (RU) in samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

In deze publicatie zijn verschillen in leefstijl (roken, alcoholconsumptie, fruitconsumptie, groenteconsumptie, lichaamsbeweging, overgewicht) tussen Nederlanders met verschillende opleidingsniveaus nader onderzocht met representatieve gegevens van de European Social Survey (ESS).

Uit de studie blijkt dat hoogopgeleiden zich wat betreft vele aspecten gezonder gedragen dan lager opgeleiden. Maar niet wat betreft alcoholgebruik: een groter deel gebruikt regelmatig alcohol. Opmerkelijk is dat bij vrouwen van 46-70 jaar opleidingsverschillen in regelmatig drinken het sterkst naar voren komen. Jonge vrouwen, in alle opleidingsgroepen, blijken minder regelmatig te drinken dan mannen.

Alcoholconsumptie is gerelateerd aan het opleidingsniveau van de ouders; een groter deel van de Nederlanders met academisch opgeleide ouders drinkt regelmatig alcohol, ook als men zelf lager opgeleid is. De drankcultuur in het studentenleven is daar vermoedelijk de oorzaak van. "We zijn ervan overtuigd dat dit voor een groot deel te maken heeft met culturele overdracht", aldus Stéfanie André van de RU, een van de auteurs van het onderzoek.

Het hebben van een hoger opgeleide partner hangt ook samen met een hogere kans om regelmatig alcohol te drinken.

Rapport is hier in te zien.

Bronnen: scp.nl en nrc.nl.

Laatste nieuws