NL EN
DONEER NU!

VVD-Kamerlid dient moties in over voorgenomen wijziging Alcoholbesluit

25 oktober 2023

VVD-Kamerlid Rudmer Heerema heeft tijdens een zogenaamd 2-minutendebat twee moties ingediend over de voorgenomen wijziging van het Alcoholbesluit.

In de moties wordt de regering gevraagd:
- de gevolgen van het gewijzigde Alcoholbesluit het komende jaar te monitoren, met specifieke aandacht voor uitvoering van Bibob en misbruik van een alcoholwetvergunning voor criminele activiteiten;
- voor de zomer te komen met voorstellen voor vermindering van de administratieve lasten voor de horeca;
- de term bedrijfsleider in de toelichting van het Alcoholbesluit niet meer te gebruiken, maar in plaats daarvan de term “algemeen leidinggevende”.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen ontraadt beide moties. Hij geeft aan dat in de toelichting op de voorgenomen wijziging 3 soorten leidinggevenden worden onderscheiden: de ondernemer, de bedrijfsleider (de manager) en de dagleidinggevende (ofwel de beheerder / de persoon die onmiddellijk leiding geeft). Van Ooijen verwacht dat gebruik van die drie termen juist leidt tot minder verwarring.

Ook geeft de staatssecretaris aan dat het toetsen en bijschrijven van personen die onmiddellijk leiding geven in horecagelegenheden een cruciaal instrument is om openbare orde problemen en ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. In de Alcoholwet wordt – als gevolg van het amendement Bolkestein - de plicht om personen die onmiddellijk leiding geven bij te schrijven op de vergunning geschrapt, en in het Alcoholbesluit gaat nu bepaald worden dat die toch wel blijft gelden voor personen die onmiddellijk leiding geven in horecabedrijven. Naar de mening van Van Ooijen biedt het amendement Bolkestein de ruimte om "maatwerk" te leveren.

Bron: tweedekamer.nl.

Update: het verzoek aan de regering om het woord bedrijfsleider niet meer te gebruiken is verworpen. De andere verzoeken worden wel door een meerderheid van de Tweede Kamer gesteund.

Laatste nieuws