NL EN
DONEER NU!

Alcoholgebruik hbo- en wo-studenten niet gedaald

30 november 2023

Het alcoholgebruik onder studenten lijkt in 2023 niet te zijn afgenomen ten opzichte van 2021. Bij relatief veel hbo- en wo-studenten is het gebruik overmatig (10%), zwaar (16%) of riskant (39%). Dat blijkt uit een nieuwe monitor onder 32.000 studenten door het Trimbos-instituut.

Onder meer studenten die in studentenhuisvesting wonen of een hoge studieschuld hebben, gebruiken vaker middelen. De resultaten geven aan dat mentale gezondheid en middelengebruik niet los te zien zijn van de sociale en maatschappelijke omgeving waarin studenten leven.

Op sommige vlakken lijkt de mentale gezondheid iets te zijn verbeterd ten opzichte van de eerste monitor, die tijdens de coronapandemie werd gehouden. In 2023 ervaren minder deelnemende studenten emotionele uitputtingsklachten, prestatiedruk, en eenzaamheid dan in 2021.

Factoren die bijdragen aan een goede mentale gezondheid zijn onder andere steun uit de omgeving en voldoende tijd voor ontspanning. Onder andere risicovol gebruik van sociale media en maatschappelijke stressbronnen hangen samen met een mindere mentale gezondheid.

Bron: trimbos.nl.

monitor-mentale-gezondheid-en-middelengebruik-studenten-hoger-onderwijs-.pdfmonitor-mentale-gezondheid-en-middelengebruik-studenten-hoger-onderwijs-.pdf (2,59 MB)

Laatste nieuws