NL EN
DONEER NU!

Drie op de vier Nederlanders wil geen biertje bij de kapper

8 juni 2016

Drie op de vier Nederlanders wil geen biertje bij de kapper Uit een onderzoek van EenVandaag blijkt dat 77% van de ondervraagden het niet eens is met het doel van de zogenaamde blurring pilot van de VNG en 50 gemeenten om de grenzen tussen een winkel en de horeca te vervagen.

In deze proef mogen winkels die volgens de Drank- en Horecawet geen alcohol mogen verkopen dat juist wel gaan doen en mag de horeca andere producten dan alcohol aan haar klanten aanbieden. Alcohol moet volgens deze 77% meerderheid van het EenVandaag opiniepanel iets bijzonders blijven en vindt het geen goed idee dat in een kapperszaak, een kledingwinkel of zoals in Amsterdam bij een tandarts klanten alcohol krijgen aangeboden.

De Amsterdamse VVD-wethouder Marja Ruigrok beweert in de uitzending van EenVandaag dat het aan de burgemeester is om te bepalen of gemeenten hun ondernemers kunnen toestaan mee te doen aan de proef van de VNG. Staatssecretaris Van Rijn spreekt die visie van de wethouder resoluut tegen en geeft aan met de gemeenten hierover in gesprek te gaan. Van Rijn is geen voorstander van uitbreiding van het aantal verkooppunten en vindt het een slecht signaal voor jongeren.

Verslavingsdeskundige Rob Bovens, lector Verslaving van de Hogeschool Windesheim vindt dat de toename van de beschikbaarheid van alcohol door de proef het alcoholgebruik normaliseert hetgeen zal leiden tot een toename van de consumptie en een toename van de problemen, met name ook bij jongeren.

Uit het opiniepanel van EenVandaag blijkt verder dat 1 op de 5 ondervraagden aangeeft geen alcohol te drinken, 42% 1 glas per dag, 24% 2 glazen en 7% geeft aan 3 of meer glazen normaal te vinden.

Ook het recente advies van de Gezondheidsraad wordt in deze uitzending aangehaald: het beste is volgens de Raad niet te drinken en voor wie wil drinken is het raadzaam zich te beperken tot 1 glas per dag. De reden is dat alcoholgebruik in verband kan wordt gebracht met tal van ziekten waaronder borstkanker, hart- en vaatziekten en herseninfarct.

Bron: npo.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl