NL EN
DONEER NU!

Duitsland gaat alcoholleeftijd niet verhogen

19 februari 2020

De federale regering van Duitsland ziet geen reden om de leeftijdsgrens voor de verkoop van bier en wijn te verhogen tot 18 jaar. In plaats daarvan wil het jonge mensen middels educatie en informatiecampagnes overhalen om verantwoord te drinken. Dat blijkt uit het antwoord op een Kamervraag van de Groenen.

Duitsland is al jaren een van de landen met het hoogste alcoholgebruik. Volgens het drugs- en verslavingsrapport 2019 van de federale overheid wordt 3,1% van de Duitsers als alcoholafhankelijk beschouwd.

Sinds 2004, het jaar van de invoering van de zogenaamde alcopop-accijns op alcoholmixen is de alcoholconsumptie en dronkenschap onder jongeren van 12-17 jaar gedaald, van 22,6% in 2004 tot 13,6% in 2018. Het alcoholgebruik is ook gedaald bij jongvolwassenen (18- tot 25-jarigen). In 2004 dronk 43,6% van deze leeftijdsgroep regelmatig en was 43,5% dronken, in 2018 resp. 33,4% en 37,8%.

Met enkele campagnes (‘Alkohol? Kenn dein Limit’, ‘Null Alkohol – Voll Power’ en ‘Alkoholfrei Sport genießen”) streeft de federale overheid ernaar om het grote publiek te leren verantwoord met alcohol om te gaan. De federale staten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de informatiecampagnes en de zorg voor verslaafden.

De federale overheid blijft verder terughoudend om verplichte waarschuwingen voor alcoholhoudende dranken in te voeren, bijvoorbeeld voor zwangere vrouwen. Ze vindt de informatievoorziening aan de bevolking over de gevaren van alcoholgebruik voldoende.

Bron: aerzteblatt.de.

Laatste nieuws