NL EN
DONEER NU!

Alcoholgebruik tijdens jacht onwenselijk, maar geen zero-tolerance beleid

9 maart 2023

In antwoord op Kamervragen laat minister Christianne van der Wal-Zeggelink, mede namens de minister van Veiligheid en Justitie, weten dat zij alcoholgebruik tijdens de jacht onwenselijk en gevaarlijk vindt, maar niet overweegt om een zero-tolerancebeleid te gaan voeren.

De Tweede Kamerleden Leonie Vestering en Frank Wassenberg (beiden Partij voor de Dieren) hadden deze Kamervragen gesteld.

Voor wat betreft het ontmoedigen van alcoholgebruik tijdens de jacht doen de ministers allereerst een dringend beroep op het gezond verstand van alle wapenvergunninghouders zelf en de mensen in hun omgeving tijdens het jagen of het beoefenen van de schietsport op de schietvereniging. Daarnaast druist het gebruik van alcohol – volgens de ministers - in tegen de weidelijkheidsregels (private jachtcode), die de jagers hanteren voor een goede en betamelijke uitvoering van de jacht. Bovendien kan de toezichthouder, de politie, op grond van artikel 7 van de Wet wapens en munitie een wapenvergunning, waaronder de jachtakte, intrekken indien geconstateerd wordt dat er aanwijzingen zijn dat aan de houder daarvan het voorhanden hebben van wapens of munitie niet langer kan worden toevertrouwd.

Bron: rijksoverheid.nl.

Laatste nieuws