NL EN
DONEER NU!

Landelijke commissie sociale hygiëne formeel opgericht

15 augustus 2022

Afgelopen maand is een Koninklijk Besluit bekend gemaakt waarmee wordt voorzien in de inwerkingtreding van twee artikelen van de Alcoholwet, waardoor de Landelijke commissie sociale hygiëne (Lcsh) als zelfstandig bestuursorgaan formeel is opgericht.

Het is de bedoeling dat de Lcsh per 1 juli 2023 volledig toegerust alle in de Alcoholwet neergelegde taken kan uitvoeren. Hiervoor is een aantal voorbereidende handelingen nodig. Een belangrijke handeling is het ontwikkelen van het nieuwe Register sociale hygiëne. Alle persoonsgegevens die in het huidige Register sociale hygiëne van de Landelijke Examencommissie van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca staan, dienen in het nieuwe register te worden opgenomen. Het nieuwe register wordt momenteel ontwikkeld zodat het gereed zal zijn op 1 juli 2023.

In verband met de ontwikkeling van het register is het van belang deze persoonsgegevens eerder te ontvangen dan 1 juli 2023, bij voorkeur uiterlijk 1 oktober 2022. Om deze gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (PbEU 2016, 119) te kunnen ontvangen, is het noodzakelijk de Lcsh formeel op te richten. De werkzaamheden van de Lcsh zullen zich beperken tot het ontvangen van de data. Tot de voorziene inwerkingtreding van de overige artikelen met ingang van 1 juli 2023 heeft de Lcsh geen verdere bevoegdheden.

De artikelen 11a en 11c van de Alcoholwet zijn in werking getreden met ingang van 15 augustus 2022.

Integrale tekst van de Alcoholwet sinds 15 augustus 2022: hier te vinden.

Laatste nieuws