NL EN
DONEER NU!

Alcoholmaatregelen maken het verkeer veiliger

24 januari 2018

Alcoholmaatregelen maken het verkeer veiliger Alcohol blijft de belangrijkste oorzaak van dodelijke verkeersongevallen in Europa. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Universiteit van Sevilla in Spanje, gepubliceerd in Transportation Research F: Traffic Psychology and Behaviour. Maatregelen om het alcoholgebruik te verminderen zijn veel effectiever dan andere maatregelen om het verkeer veiliger te maken, zoals bijvoorbeeld snelheidsbeperkingen, rijbewijs met punten enzovoort.

Volgens de onderzoekers zijn vooral specifieke maatregelen nodig om de alcoholconsumptie van jonge mannen te verminderen.

Een andere maatregel is het drastisch verhogen van de prijs van alcoholhoudende dranken. Er blijkt een liniair verband te bestaan tussen het aantal dodelijke verkeersongevallen door alcohol en de prijs van alcohol in Europese landen: hoe hoger de prijs, hoe minder dodelijke ongevallen. Ook het optrekken van de leeftijdsgrens voor alcohol zou een zinvolle maatregel zijn.

Anderzijds bestaat er nauwelijks een verschil tussen landen met een zero-tolerantie en landen met een wettelijk maximaal alcoholgehalte. Wél belangrijk is dat de wettelijke maximumnormen effectief worden gecontroleerd. Volgens de studie zijn limieten beneden 0,2‰ moeilijker af te dwingen dan hogere limieten.

J. I. Castillo-Manzano, M. Castro-Nuño, X. Fageda and L. López-Valpuesta. An assessment of the effects of alcohol consumption and prevention policies on traffic fatality rates in the enlarged EU. Time for zero alcohol tolerance? Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 50 (2017) 38-49. https://doi.org/10.1016/j.trf.2017.06.017

Bron: gezondheid.be.

Laatste nieuws