NL EN
DONEER NU!

Meerderheid Kamer wil deel wetsvoorstel Vijlbrief schrappen

29 november 2021

Meerderheid Kamer wil deel wetsvoorstel Vijlbrief schrappen Tijdens een vandaag gehouden wetgevingsoverleg over het voorstel “Wet implementatie richtlijnen accijns 2022” bleek dat een meerderheid in de Tweede Kamer een amendement van het Kamerlid Eelco Heinen (VVD) steunt dat een streep zet door het voorstel van staatssecretaris Hans Vijlbrief de accijnskorting voor kleine brouwers te schrappen.

Het amendement, dat medeondertekend is door CDA, ChristenUnie, D66 en BBB, betekent in de praktijk dat brouwers die minder dan 200.000 hl bier per jaar brouwen, de huidige korting van 7,5% op de bieraccijnstarieven blijven houden.

De staatssecretaris gaf aan dat deze speciale kortingsregeling 30 jaar terug tijdelijk was en nu niet meer nodig. Hij verzuchtte dat de gewenste vereenvoudiging van de belastingwetgeving de komende jaren een lastige zaak zal worden als de Tweede Kamer al moeite heeft met het schrappen van dergelijke kleinere uitzonderingsbepalingen in het belastingstelsel. Het gaat hier immers om een bedrag van slechts 2 miljoen euro. Maar hij laat het oordeel aan de Tweede Kamer.

Een ander deel van het wetsvoorstel betreft het wijzigen van de heffingsgrondslag van de bieraccijns. Het voorstel is het tarief te baseren op het alcoholgehalte en niet meer op het aantal graden Plato. Dat maakt het heffen van de bieraccijns veel simpeler en logischer. De staatssecretaris hecht dan ook aan dit voorstel. Deze wijziging zou 1 januari 2023 in moeten gaan.

De Kamerleden die het amendement Heinen steunen geven aan deze wijziging pas in 2024 in te willen laten gaan. Dat gewonnen extra jaar kan gebruikt worden voor verdere gesprekken met de sector.

De staatssecretaris geeft aan dat zijn voorstel op macroniveau budgettair neutraal is (daar staat het Centraal Plan Bureau garant voor), maar dat er op microniveau mogelijk voor bepaalde brouwers wel “rare uitschieters” zijn. Daar kan inderdaad overleg over plaatsvinden. Een motie van het CDA-Kamerlid Inge van Dijk die vraagt om te kijken naar dergelijke disproportionele effecten, krijgt dan ook van de staatssecretaris de appreciatie “oordeel Kamer”.

Tot slot geeft de staatssecretaris aan dat de brouwers als gevolg van deze wet geen dure meetapparatuur hoeven aan te schaffen om het alcoholgehalte exact te kunnen bepalen. De toleranties die nu worden toegestaan bij vermelding op de verpakking, zullen ook in de lagere accijnsregelgeving worden toegestaan.

Dinsdag 7 december 2021 volgen de stemmingen.

gewijzigd-amendement-heinen.docxgewijzigd-amendement-heinen.docx (24,1 kB)

Laatste nieuws