NL EN
DONEER NU!

Nieuwe regelgeving Commissariaat over product placement

31 juli 2015

Morgen treedt de gewijzigde Regeling Productplaatsing in werking. Met deze regeling maakt het Commissariaat voor de Media inzichtelijk wanneer en onder welke voorwaarden 'product placement' is toegestaan. Daarnaast licht het Commissariaat in de Regeling het onderscheid tussen product placement en sponsoring toe.

Product placement is betaalde vertoning of vermelding van een product in een programma. De nieuwe regeling is een verduidelijking van de Mediawet en vloeit voort uit Europese wetgeving. Het gaat daarbij niet om nieuwe of strengere regels, maar juist om een nadere invulling en verduidelijking van bestaande wetgeving.

Op grond van de systematiek van de Europese wetgeving is product placement alleen toegestaan bij commerciële media-instellingen. En dan ook alleen in bepaalde categorieën van programma’s: licht amusement, films en tv series en sport. De regeling licht toe wat onder deze programmacategorieën verstaan moet worden. Media-aanbod gericht op kinderen onder de 12 jaar mag nooit productplaatsing bevatten.
Productplaatsing is niet toegestaan voor medische behandelingen en voor alcoholhoudende dranken (dat laatste tussen 06.00 uur en 21.00 uur).

De regeling maakt een duidelijk onderscheid tussen product placement en sponsoring. Dit is belangrijk omdat de Europese regels voor deze twee vormen van commerciële communicatie niet gelijk zijn. Bij sponsoring gaat het om een algemene bijdrage (in geld of natura) aan de totstandkoming of aankoop van een programma. In het geval van product placement wordt de geldelijke bijdrage verricht in ruil voor de vertoning of vermelding van een specifiek product of dienst van de (commerciële) derde partij. In dat geval is de vertoning of vermelding ingebed in de verhaallijn (actie) van het programma. Belangrijk is dat deze inbedding in de verhaallijn op een natuurlijke wijze plaatsvindt, anders bestaat de kans dat de product placement uitmondt in sluikreclame.

Bron: cvdm.nl.

regeling-productplaatsing-in-staatscourant.pdfregeling-productplaatsing-in-staatscourant.pdf (606 kB)

Laatste nieuws