NL EN
DONEER NU!

LEMA cursus lijkt te helpen

2 september 2013

LEMA cursus lijkt te helpen In oktober 2008 is de Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (LEMA) ingevoerd. De belangrijkste doelstelling van deze verkeersgedragsmaatregel is voorkomen dat deelnemers in de toekomst onder invloed van alcohol deelnemen aan het verkeer.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum keek wie van degenen die in 2009 een cursus opgelegd kregen weer in de fout gingen. Daaruit blijkt dat minder dan een kwart van de LEMA-deelnemers uit 2009 binnen 2 jaar een nieuw justitiecontact heeft vanwege een verkeersdelict. Het percentage LEMA-deelnemers dat binnen twee jaar recidiveert, ligt lager dan het percentage recidivisten in een vergelijkingsgroep.

Bron: verkeersnet.nl.

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl