NL EN
DONEER NU!

Den Helder start eigen blurring-pilot

14 april 2016

De gemeente Den Helder blijkt blurring-plannen te hebben buiten de bestaande pilots om. Dat liet – volgens Den Helder Actueel - het College onlangs bij monde van wethouder Lolke Kuipers weten. "Wij hebben er juist bewust voor gekozen om het experiment breder te trekken, omdat wij verwachten dat de behoefte van onze ondernemers meer zit bij een verlichting van andere regels en beleid", stelt Kuipers desgevraagd.

De eerste stap die nu wordt gezet is een inventarisatie van waar de behoefte aan verlichting van de regels precies ligt. Vervolgens wordt een pilotgroep gevormd met daarin ondernemers (zowel horeca als detailhandel) en vastgoedeigenaren. Onder begeleiding van de gemeente wordt met deze pilotgroep een convenant opgesteld, waarin de nieuwe regels staan die gaan gelden tijdens het experiment.

Het experiment duurt twee jaar en geldt alleen in het compacte stadshart. Bedoeling is uiteindelijk soepeler om te gaan met bestemmingsplannen, de Algemene Plaatselijke Verordening, het reclame- en uitstallingsbeleid, terrassenbeleid, evenementenbeleid en wellicht ook de Drank- en Horecawet. Het nieuwe experiment zou deze zomer van start moeten gaan.

Bron: denhelderactueel.nl.

Laatste nieuws