NL EN
DONEER NU!

Meer toezicht op keten in Zwartewaterland

25 september 2015

De gemeenteraad van Zwartewaterland is op donderdag 24 september 2015 met een meerderheid van stemmen akkoord gegaan met de voorgestelde actualisatie van het ketenbeleid 'Meesturen achter de voordeur'. Daarmee wordt het beleid, dat op hoofdlijnen goed functioneert, op enkele punten aangescherpt.

In het huidige beleid stond al vast dat een keet zich op privéterrein (woning of bedrijf) moet bevinden. Bijeenkomsten hebben een besloten karakter met maximaal dertig personen en van alcoholverkoop mag geen sprake zijn. De keet staat open voor politie en jongerenwerk en voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften. Natuurlijk mag er geen sprake zijn van overlast voor de omgeving. Daar komt nu bij dat de gemeente een tuinhuisje of garagebox met de uitstraling van een ontmoetingsplek nu ook als keet aanmerkt. Dat geldt niet voor bouwwerken die wel als keet zijn ingericht, maar slechts incidenteel voor bijvoorbeeld een eindejaarsfeest worden gebruikt.

Tot slot voorziet de actualisatie van het ketenbeleid in een aanscherping van het toezicht. Zo moet iedere keet een ledenlijst bij gaan houden en jaarlijks een gedoogvergunning aanvragen. Politie en jongerenwerk krijgen onder andere de opdracht ieder zes weken over de gang van zaken rond de keten te rapporteren. Nieuwe keten moeten altijd vooraf een gedoogvergunning aanvragen met daaraan gekoppeld een gesprek met de perceeleigenaar, ouders en jongeren om de geldende, nu dus verscherpte regels toe te lichten.

Bron: zwartewaterkrant.nl.

Laatste nieuws