NL EN
DONEER NU!

Europese scholieren dronken in 2013/2014 significant minder alcohol dan voorheen

15 maart 2016

Europese scholieren dronken in 2013/2014 significant minder alcohol dan voorheen In de afgelopen 30 jaar werd in het kader van het zogenaamde HBSC-onderzoek (Health Behaviour in School-aged Children) informatie verzameld over de gezondheid en het welzijn van 11-, 13- en 15-jarige scholieren. Vandaag verscheen het rapport "Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people's health and well-being".
Daaruit blijkt dat Europese scholieren in 2013/2014 significant minder alcohol dronken dan voorheen, maar dat de verschillen tussen jongens en meisjes kleiner worden.

Het rapport bevat informatie over 220.000 scholieren in 42 voornamelijk Europese landen in 2013/2014. V.w.b. Nederland gaat het om al eerder gepubliceerde cijfers over 2013, dus vóór de verhoging van de alcoholleeftijd naar 18 jaar.

Gonneke Stevens, jeugdonderzoeker bij de Universiteit Utrecht en vanuit Nederland betrokken bij de studie: "De cijfers zijn duidelijk: de daling op het gebied van middelengebruik die we al in 2009 zagen onder Nederlandse jongeren was in 2013 verder doorgezet, al was deze daling het sterkst bij de 11- en 13-jarigen."

Uit alle cijfers blijkt ook dat het percentage scholieren van 11 en 13 jaar dat wekelijks alcohol gebruikt in Nederland laag ligt, vergeleken met andere EU-landen.
Kijken we naar het wekelijks gebruik bij 15-jarigen, dan zien we een heel ander beeld. Dan staat Nederland op de 11de plaats.
Maak je een ranglijst per type drank, dan zie je dat Nederland in de middenmoot zit wat wekelijks biergebruik bij 15-jarigen betreft, hoger scoort wat betreft het wekelijks gebruik van wijn en mixdranken, maar op de laatste plaats staat v.w.b. wekelijks gedistilleerdgebruik.
De verklaring hiervoor is dat in 2013 voor sterk gedistilleerd een hogere leeftijdsgrens gold dan voor de andere typen dranken en dat sterk gedistilleerd ook uitsluitend te krijgen was (en is) bij de slijter.

Bron: scp.nl.

growing-up-unequal-full-report.pdfgrowing-up-unequal-full-report.pdf (48,9 MB)

Laatste nieuws