NL EN
DONEER NU!

Alcoholgebruik in de RJZ gedaald

2 september 2021

Het alcoholgebruik onder jongeren in de Residentiële Jeugdzorg (RJZ) is sinds 2008 gedaald. Dit blijkt uit de resultaten van het landelijke EXPLORE-onderzoek van het Trimbos-instituut naar preventie en gebruik van middelen in de RJZ.

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan acht op de tien (83%) jongeren ooit alcohol heeft gedronken, ruim vier op de tien (44%) heeft dit de afgelopen maand gedaan en bijna één op de drie (30%) heeft de afgelopen maand ten minste één keer vijf of meer glazen tijdens één gelegenheid gedronken (bijvoorbeeld op een feestje).

Vergeleken met 2008 is het alcoholgebruik in 2020 substantieel gedaald. Dat geldt vooral voor het gebruik in de afgelopen maand en het binge drinken. In 2008 had bijvoorbeeld bijna de helft (47%) van de 12- t/m 15-jarigen de afgelopen maand minimaal één keer vijf of meer glazen bij één gelegenheid gedronken, terwijl dit percentage in 2020 is gedaald tot 15%. Onder de 16- en 17-jarigen daalde het percentage binge drinkers van 60% naar 35%.

Bron: trimbos.nl.

Laatste nieuws