NL EN
DONEER NU!

Nieuwe winkelconcepten, maar binnen de bestaande Drank- en Horecawet

17 maart 2015

Ondernemers moeten gemakkelijker hun winkel kunnen combineren met horeca. Dat is een van de maatregelen die op initiatief van minister Henk Kamp van Economische Zaken zijn neergelegd in de Retailagenda. Het ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Veiligheid en Justitie zullen gemeenten, horeca en retail adviseren over nieuwe winkelconcepten. In de Retailagenda is echter uitdrukkelijk neergelegd dat deze nieuwe concepten moeten passen binnen de bestaande wettelijke kaders, waaronder de Drank- en Horecawet.

Hiermee doet het kabinet de toezegging gestand van minister Ronald Plasterk die vorige maand aan Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, schriftelijk liet weten dat hij een pilot van de G4, waarin enkele cruciale bepalingen van de Drank- en Horecawet opzij zouden worden gezet, niet zal opnemen in de Experimentenwet.

Brief Kamp: hier.

retailagenda.pdfretailagenda.pdf (1,33 MB)

Laatste nieuws