NL EN
DONEER NU!

Register sociale hygiëne kan vanaf 1 juli door iedereen geraadpleegd worden

19 juni 2023

Als een onderneming in aanmerking wil komen voor een alcoholvergunning, moeten leidinggevenden bewijzen over voldoende kennis en inzicht in sociale hygiëne te beschikken. Hiertoe dienen leidinggevenden een goedgekeurd diploma te behalen, waarmee zij op verzoek in het Register sociale hygiëne opgenomen worden.

Het Register sociale hygiëne is tot op heden ondergebracht bij de private Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH). In 2016 is de Drank- en Horecawet geëvalueerd. Daarbij is ook gekeken naar de positie van het register en de Landelijke Examencommissie (LEC). Uit de evaluatie volgde dat deze op een andere manier vormgegeven moesten worden, gelet op de onafhankelijke positie bij de uitvoering van publieke taken.

Dat heeft geresulteerd in een nieuwe paragraaf in de Alcoholwet waarin de instelling van het publiekrechtelijke zelfstandig bestuursorgaan de Landelijke commissie sociale hygiëne is opgenomen. Deze Lcsh is nu gereed en gaat per 1 juli a.s. alle publieke taken van SVH LEC overnemen en onder meer het register beheren en diploma’s erkennen. Organisatorisch wordt de Lcsh ondergebracht bij het agentschap CIBG.

Het Register sociale hygiëne kan vanaf 1 juli 2023 door iedereen geraadpleegd worden via de website www.registersocialehygiene.nl. Overheidsinstanties (waaronder toezichthouders) en werkgevers kunnen op die manier controleren of leidinggevenden beschikken over de vereiste kennis en inzicht om alcohol te mogen schenken en/of verkopen.

Een groot aantal artikelen van de Alcoholwet dat betrekking heeft op de Lcsh treedt op 1 juli 2023 in werking.

Bron: tweedekamer.nl.

Laatste nieuws