NL EN
DONEER NU!

Promotiemeisjes Heineken onderwerp van Kamermotie

4 april 2018

Promotiemeisjes Heineken onderwerp van Kamermotie Tijdens het Tweede Kamerdebat over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen is een motie ingediend naar aanleiding van de onthullingen over de Afrikaanse promotiemeisjes van Heineken.

VVD-er Bente Becker (foto) diende, gesteund door de Kamerleden Mustafa Amhaouch, Mahir Alkaya, Joël Voordewind, Kirsten van den Hul en Achraf Bouali, een motie in waarin de regering wordt opgeroepen mensenrechtenschendingen, waaronder seksuele intimidatie en uitbuiting van vrouwen, binnen de private sector tegen te gaan.

Gevraagd wordt om regelmatige rapportages en de bestaande subsidiekaders 'tegen het licht te houden' en zo nodig aan te scherpen zodat geld kan worden teruggevorderd als een bedrijf onvoldoende doet om de misstanden aan te pakken.

Op 10 april 2018 is de motie aangenomen, met slechts 2 stemmen tegen.

motie-van-het-lid-becker.pdfmotie-van-het-lid-becker.pdf (36,6 kB)

Laatste nieuws