NL EN
DONEER NU!

Amsterdamse kroegentochten vallen onder het APV-verbod

23 maart 2022

Amsterdamse kroegentochten vallen onder het APV-verbod Bij besluit van 7 februari 2019 heeft het college van B&W van Amsterdam aan Ultimate Party een last onder dwangsom opgelegd. Ultimate Party organiseert voor groepen van ongeveer twintig personen begeleide kroegentochten in het Wallengebied in Amsterdam, zogenoemde pubcrawls. Mocht B&W de pubcrawls verbieden en een dwangsom opleggen?

Volgens B&W is de begeleider van de kroegentocht een gids en het begeleiden van de groep een dienst die wordt geleverd op of aan de weg. Dat mag op grond van de APV niet in het Wallengebied als de groepen groter zijn dan vier personen, tenzij ontheffing is verleend. Die ontheffing heeft Ultimate Party niet. Daarom heeft het college aan Ultimate Party een last onder dwangsom opgelegd.

De last houdt in dat als Ultimate Party kroegentochten voor groepen van meer dan vier personen onder begeleiding aanbiedt er een dwangsom betaald moet worden. Ter beoordeling in hoger beroep ligt de vraag voor, of deze kroegentochten vallen onder activiteiten waarvoor een ontheffing nodig is. De rechtbank had eerder geoordeeld dat dat het geval is.

De Raad van State beoordeelt nu in hoger beroep dat de rechtbank terecht heeft geoordeeld dat het organiseren van de kroegentochten onder de verbodsbepaling van de APV valt. Het hoger beroep is dus ongegrond. De last onder dwangsom is in dit geval een passende en noodzakelijke maatregel. De eis van een ontheffing is ook niet in strijd met artikel 9, eerste lid, van de Dienstenrichtlijn.

Bron: raadvanstate.nl.

Laatste nieuws