NL EN
DONEER NU!

'Helder op School', nieuwe naam Trimbos-programma voor scholen

21 november 2019

'Helder op School', nieuwe naam Trimbos-programma voor scholen 'Helder op School' is de nieuwe naam van 'De Gezonde School en Genotmiddelen', het Trimbos-programma voor scholen die aandacht willen schenken aan de preventie van alcohol, tabak, drugs en gamen. De brede opzet is vanouds de kracht van het programma.

De nieuwe naam 'Helder op School' staat voor het bespreekbaar maken van grenzen, zowel vanuit de leerling, ouders of schooldirectie. Tegelijkertijd legt het een verband met heldere regels en helder zijn op school. De nieuwe website is www.helderopschool.nl.

De komende jaren wordt er gewerkt aan het verder versterken van de implementatie van het programma. Preventieprofessionals en scholen krijgen een verplichte training, voordat ze gebruik maken van interventies. "We zijn ons bewust dat dit veel vraagt van instellingen, samenwerkingspartners en scholen. Wat kunnen ze aan en wat blijft er werken in de praktijk? Het moet praktisch wel haalbaar zijn om interventies te blijven uitvoeren", aldus projectleider Jeroen Lammers.

'Helder op School' wil ook investeren in een preventieaanpak gericht op kwetsbare doelgroepen. Deze weg is inmiddels ingeslagen door het praktijkonderwijs en speciaal onderwijs als nieuwe doelgroepen te bereiken.

Bron: trimbos.nl.

Laatste nieuws