NL EN
DONEER NU!

PAS effectieve psychologische interventie gericht op uitstel begin alcoholgebruik

5 maart 2015

Uit een studie van het Trimbos-instituut blijkt dat er v.w.b. preventie van eerste alcoholgebruik bij jongeren maar één Nederlandse psychologische interventie bestaat met goed gedocumenteerde effecten. Dat is Preventie Alcoholgebruik Scholieren (PAS).

Onderzoek naar PAS laat zien dat de interventie effectief is bij jongeren in het uitstellen van het beginnen met wekelijks en zwaar wekelijks drinken. Drie jaar na het uitvoeren van de interventie bleken er nog significante verschillen te bestaan. Na 34 maanden was van de leerlingen die PAS hadden gevolgd met hun ouders 10,5% minder begonnen met wekelijks drinken en 12,4% minder begonnen met zwaar wekelijks drinken. PAS kost naar schatting € 54,15 per leerling.

kosten-en-effecten-van-preventie.pdfkosten-en-effecten-van-preventie.pdf (1,43 MB)

Laatste nieuws