NL EN
DONEER NU!

Groningen en Twente scoren slecht wat alcoholgebruik jongvolwassenen betreft

28 maart 2023

Gezondheidsdiensten in heel Nederland hielden van april tot en met augustus vorig jaar een online enquête onder Nederlanders van 16 tot en met 25 jaar: de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen. In heel Nederland vulden 70.000 jongvolwassenen de enquête in. Zij werden geworven via advertenties, onder meer via sociale media.

Volgens deze monitor heeft in 2022 77,2% van de jongvolwassenen in de afgelopen 4 weken alcohol gedronken. Per GGD-regio varieert het percentage van 69 tot 82,5%. Groningen, Hollands Noorden en Twente scoren het hoogst.

61,4% van de jongvolwassenen drinkt meer dan de alcoholrichtlijn van maximaal 1 glas per dag. Per GGD-regio varieert het percentage dat zich niet aan de richtlijn houdt van 49,8 tot 68,9%. Twente, Hollands Noorden, Groningen en IJsselland scoren het hoogst.

20,5% van de jongvolwassenen is een zware drinker. Het percentage per GGD-regio varieert van 12,3 tot 27,6%. Ook nu scoren Groningen en Twente hoog. Maar ook in Amsterdam drinkt een aanzienlijk percentage jongvolwassenen zwaar.

De landelijke GGD-organisatie GGD GHOR geeft toe dat de methode van onderzoek (via advertenties geworven deelnemers) mogelijk een te negatief beeld geeft. "Het is mogelijk dat jongeren met een slechtere mentale gezondheid vaker hebben meegedaan dan anderen", zo erkent GGD GHOR. En daarmee kan er dus een te negatief beeld ontstaan.

Bronnen: vzinfo.nl en ed.nl.

Laatste nieuws