NL EN
DONEER NU!

Bijna 6.000 sterfgevallen a.g.v. alcoholgebruik in 2021

13 juni 2024

Uit nadere bestudering van de cijfers van de meest recente Global Burden of Disease Study blijkt dat er in Nederland in 2021 naar schatting 5.915 sterfgevallen mede toe te schrijven waren aan het gebruik van alcohol. De gegevens zijn te vinden op de database van GBD: GBD Compare.

De Global Burden of Disease Study is een zeer uitgebreide studie, gefinancierd door de Bill and Melinda Gates Foundation. De studie wordt gecoördineerd door het Institute for Health Metrics and Evaluation van de Universiteit van Washington.

In het kader van de GBD zijn de risico's van 'high alcohol use' op onder meer sterfte onderzocht. Dat leverde op dat het aantal alcoholgerelateerde sterfgevallen in Nederland in 2021 tussen de 4.108 en de 6.836 moest liggen. Uit nadere bestudering van het aandeel 'high alcohol use' in 29 relevante doodsoorzaken blijkt dat er in 2021 naar schatting 5.915 sterfgevallen mede toe te schrijven waren aan het gebruik van alcohol.

Het ging vooral om alcoholgerelateerde kanker: daaraan stierven in 2021 2.155 personen. Hart- en vaatziekten scoorden ook hoog (1.717 overlijdens). Alcoholgerelateerde lever- en alvleesklierziekten waren ook belangrijke doodsoorzaken (751 personen), evenals alcoholmisbruik (479 doden). Bovendien overleden een aanzienlijk aantal mensen aan alcoholgerelateerde ongevallen, zowel in het verkeer als elders. De schatting is dat het gaat om zo’n 289 ongevalsslachtoffers.

De GBD-onderzoekers hebben ook berekend hoeveel sterfte is vermeden als gevolg van alcoholgebruik. Zeer matig gebruik heeft volgens deze onderzoekers bij oudere bevolkingsgroepen een licht beschermend effect op het krijgen van coronaire hartziekten en voorkomt dus sterfte. De vermeden sterfte door alcoholgebruik betrof in Nederland in 2021 volgens de GBD-onderzoekers 576 gevallen.

Alcoholgebruik was dus in 2021 (het tweede coronajaar) een factor in 5.915 sterfgevallen, maar vermeed er tegelijkertijd 576. De geschatte "netto-alcoholsterfte" was in Nederland in 2021 dus 5.339.

Bron: healthdata.org.

Bijna 6.000 sterfgevallen a.g.v. alcoholgebruik in 2021

Laatste nieuws