NL EN
DONEER NU!

Aanpassing Bouwbesluit 2012 aan Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet

21 juni 2017

Met ingang van 1 juli 2017 wordt het nieuwe artikel 1.15a (Drank- en horeca-inrichting) toegevoegd aan het Bouwbesluit 2012.

Met het nieuwe artikel 1.15a is zeker gesteld dat voor zover op grond van het Besluit Eisen Inrichtingen Drank- en Horecawet een voorschrift geldt dat strenger is dan een bij of krachtens het Bouwbesluit 2012 gesteld voorschrift, uitsluitend dat voorschrift op grond van het Besluit Eisen Inrichtingen Drank- en Horecawet van toepassing is.

Hiermee wordt voorkomen dat een horeca-exploitant die aan het Bouwbesluit 2012 heeft voldaan tot de conclusie kan komen dat hij daarmee niet aan de soortgelijke maar dan zwaardere voorschriften op grond van het Besluit Eisen Inrichtingen Drank- en Horecawet heeft voldaan. Deze zwaardere voorschriften hebben vooral betrekking op ventilatie, plafondhoogtes en sanitair.

Bron: echr.nl.

wijziging-van-het-bouwbesluit-2012-inzake-afstemming-met-het-besluit-eisen-inrichtingen-drank--en-horecawet-.pdfwijziging-van-het-bouwbesluit-2012-inzake-afstemming-met-het-besluit-eisen-inrichtingen-drank--en-horecawet-.pdf (398 kB)

Laatste nieuws