NL EN
DONEER NU!

Gemengde reacties op stoppen Alcoholtafel

13 oktober 2022

Gisteren heeft staatssecretaris Maarten van Ooijen besloten de Alcoholtafel van het Nationaal Preventieakkoord te stoppen. Diverse organisaties hebben op dit besluit gereageerd.

Ninette van Hasselt, programmamanager Alcohol bij het Trimbos Instituut, laat in reactie weten: "Het is pijnlijk, gezien de investeringen van alle partijen, maar een onontkoombaar besluit. De evaluatie die het RIVM maakte van de voortgang laat zien dat we met de huidige maatregelen de doelstellingen van het preventieakkoord niet halen. Alcoholproblematiek vraagt om een stevige aanpak, maar met deze tafel lukt dat niet. De huidige maatregelen zijn te vrijblijvend."

Wim van Dalen, directeur van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, spreekt van 'een moedige beslissing' die volgens hem nog op veel politieke tegenwind zal stuiten. "De vraag is nu wel: hoe moet het verder? Als we echt iets willen veranderen op het gebied van problematisch alcoholgebruik, dan moeten we de economische belangen tot op zekere hoogte parkeren."

Johan van de Gronden (directeur KWF Kankerbestrijding) en Karin Bemelmans (aanvoerder impact a.i. Maag Lever Darm Stichting) reageren namens AlcoholPreventie voor de Gezonde Generatie: "Het besluit om de Preventietafel Alcohol stop te zetten is moedig en onontkoombaar. Er is de afgelopen 4 jaar veel inspanning geleverd om de Alcoholtafel te laten werken maar cijfers van het RIVM laten zien dat dat te weinig heeft opgeleverd. Goed dat de staatssecretaris aangeeft dat er een nieuwe fase aanbreekt waarin het bereiken van de doelstelling niet kan wachten op het streven naar consensus. Het besluit is ook in lijn met het standpunt van de WHO dat alcoholbeleid niet moet worden ontwikkeld in overleg met het belanghebbend bedrijfsleven."

Ton Coenen, algemeen directeur van GGD GHOR Nederland, laat weten: "Hoewel het bijzonder jammer is dat de Alcoholtafel stopt, is het een goede beslissing. Want, er werd te weinig resultaat geboekt. Het liefste wil je met alle partijen – overheid, maatschappelijke organisaties en industrie samen – dit grote probleem aanpakken. Maar, de belangen lopen nu te ver uiteen."

Peter de Wolf van Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA), de lobby-organisatie van Nederlandse producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerde dranken, laat weten teleurgesteld te zijn dat de tafel ophoudt. "We konden op een makkelijke manier met elkaar common ground vinden. Overeenkomsten dus, die wij - bijvoorbeeld - vonden met de sportbonden. Daarmee spraken we bijvoorbeeld over reclame voor 0.0 langs de velden. Grote kans dat je dat nu kwijt raakt."

Nederlandse Brouwers is verbaasd over dit rigoureuze besluit van de staatsecretaris. Zij blijven zich inzetten voor de doelstellingen van het Nationaal Preventieakkoord. Ze blijven daarom, zoals ze dat ook de afgelopen jaren hebben gedaan, samenwerken met andere partijen. Ze vertrouwen erop dat de staatssecretaris onderkent dat samenwerking essentieel is om de doelen te bereiken en effectief te zijn en dat er, zoals toegezegd, een nieuwe overlegstructuur komt om daaraan invulling te geven.

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel is teleurgesteld over het besluit vand de staatssecretaris. Zij hebben deze overlegtafel altijd gezien als een mooie aanvulling op wetgeving en beleidskeuzes van de overheid. "De tafel was de plek om met een groot aantal partijen te overleggen en ervaringen uit te wisselen."

Koninklijke SlijtersUnie (de belangenbehartiger van de zelfstandige slijters) heeft het overleg aan de Alcoholtafel ook als zinvol ervaren. De doelen van het Nationaal Preventieakkoord zijn naar de mening van de SlijtersUnie nog steeds haalbaar. Als tenminste iedereen meewerkt, blurring geen doorgang vindt en de overheid werk maakt van de handhaving van de huidige Alcoholwet.

Namens de VDN, de vereniging van ketenslijterijen, gaf de Raad Nederlandse Detailhandel aan het te betreuren dat de staatssecretaris de Alcoholtafel abrupt heeft gestopt.

Bronnen: avrotros.nl, biermagazine.nl, linkedin, rndweb.nl, ggdghor.nl, cbl.nl en pbs.twmg.com.

Laatste nieuws