NL EN
DONEER NU!

Wijziging Drank- en Horecawet per 1 januari 2015

24 december 2014

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de Drank- en Horecawet op één punt gewijzigd. Vanaf die datum wordt aan leidinggevenden van horeca- of slijtersbedrijven niet meer de eis gesteld dat zij niet zijn ontzet uit het ouderlijk gezag of de voogdij.

Tot wijziging van de Drank- en Horecawet op dit punt is besloten nu vanaf 1 januari a.s. er nog maar één maatregel is om het ouderlijk gezag te beëindigen. De huidige twee maatregelen (ontheffing en ontzetting) gaan in deze nieuwe maatregel op. De wetgever is van oordeel dat het onredelijk zou zijn om een leidinggevende te moeten weigeren omdat zijn/haar ouderlijk gezag is beëindigd, terwijl dit onder de huidige wetgeving slechts voor de zeer beperkte groep van ontzette ouders gaat.

De wijziging van de Drank- en Horecawet laat de mogelijkheid onverlet om iemand als leidinggevende van een horeca- of slijtersbedrijf te weigeren op grond van “slecht levensgedrag” (artikel 8, lid 2, onderdeel b, Drank- en Horecawet, juncto het Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999).

dhw-01-01-2015.pdfdhw-01-01-2015.pdf (138 kB)

Laatste nieuws