NL EN
DONEER NU!

Motie Graus en Mulder verworpen

6 juli 2023

De motie van Dion Graus en Edgar Mulder (beiden PVV) waarin de regering wordt gevraagd om de accijns op alcohol, brandstof en tabak niet te verhogen maar te verlagen, is verworpen.

De motivering van de motie was dat verlaging van de accijnzen ‘weglekeffecten’ naar onze buurlanden kan voorkomen.

Vóór de motie stemden de fracties van de PVV, SP, FvD, JA21, DENK, Van Haga en BBB.

Bron: tweedekamer.nl.

Laatste nieuws