NL EN
DONEER NU!

Alcohol belangrijke oorzaak van kankergevallen bij mannen en vrouwen

29 mei 2013

Alcohol belangrijke oorzaak van kankergevallen bij mannen en vrouwen 10% van de kankergevallen bij mannen en 3% van die bij vrouwen kan worden toegeschreven aan het drinken van alcohol. Daarop wijzen gezondheidsexperts uit heel Europa die vandaag bijeen zijn op een conferentie in het kader van de Europese Week tegen kanker.

Europa is de regio in de wereld met de hoogste alcoholconsumptie, met een aantal landen waarin het gemiddelde alcoholgebruik 2,5 maal hoger is dan het wereldgemiddelde.
De gezondheidsexperts wijzen op de noodzaak tot directe actie omdat alcoholhoudende dranken uitermate kankerverwekkend zijn (zgn. groep 1 carcinogenen), Het gaat om kankers van de mond, keelholte, strottenhoofd, slokdarm, lever, colorectum en borst.

"De Europese consument drinkt gemiddeld 30 g alcohol per dag, dat is volgens de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid v.w.b. kanker 600 keer het acceptabele blootstellingsniveau in eten en drinken", zei Professor Peter Anderson van de Universiteit van Newcastle. "Gezien het feit dat er wat betreft kanker geen veilig consumptieniveau is, is het nodig dat op alle blikjes en flessen drank verplicht de boodschap komt dat alcohol dodelijke kanker veroorzaakt”.

Volgens Peter Rice, voorzitter van Scottish Health Action on Alcohol Problems, leidt alcohol vooral op langere termijn tot gezondheidsschade - zoals alcoholgerelateerde kanker - bij mensen van middelbare leeftijd en ouderen, maar gaat de meeste aandacht uit naar jongeren die te veel drinken en daardoor openbare orde problemen veroorzaken. Er moet zijns inziens betere publieksvoorlichting komen en meer bewustwording bij kankerprofessionals.

Mariann Skar van Eurocare doet een oproep aan overheden en private partijen om het publiek te informeren over de relatie alcohol en kanker.
"We hebben het recht om niet alleen te weten wat er in onze drank zit, maar ook wat voor effect dat heeft op onze gezondheid".


persbericht.pdfpersbericht.pdf (686 kB)

Laatste nieuws

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP
Postbus 9769
3506 GT Utrecht
T: +31 (0)30-6565041
F: +31 (0)30-6565043
E: info@stap.nl