NL EN
DONEER NU!

Nederlandse overheid steunt Heineken Rwanda bij inkoop grondstoffen

30 maart 2018

Nederlandse overheid steunt Heineken Rwanda bij inkoop grondstoffen De Nederlandse overheid steunt Heineken bij de ambitie om in 2020 60% van alle grondstoffen voor brouwerijen in Afrika lokaal in te kopen. Zo ook in Rwanda, waar het CREATE-project voor de helft door de Nederlandse overheid wordt gesubsidieerd.

Heineken is sinds 1957 actief in Rwanda middels haar lokale dochteronderneming Bralirwa (Brasseries et Limonaderies du Rwanda). Als onderdeel van Heinekens ‘local sourcing’-strategie, werkt zij sinds 2014 samen met EUCORD (een Nederlandse NGO gebaseerd in Brussel), International Finance Corporation (IFC) en Minimex SA aan de ontwikkeling van lokale inkoop van uitgangsmateriaal voor de brouwerij in Rwanda.

In Rwanda gaat het daarbij vooral om maisgrutten (gebroken mais), die gebruikt worden voor het brouwen van Heinekens lokale biermerken. Om deze ambitie te bereiken is met 50% subsidie van de Nederlandse overheid het project Community Revenue Enhancement Through Agricultural Technology Extension (CREATE) gestart. Naast de doelstelling van Heineken om meer grondstoffen lokaal in te kopen, beoogt dit project ook de voedselzekerheidssituatie en levensstandaard van de betrokken boeren en gemeenschappen te verbeteren.

Bron: agroberichtenbuitenland.nl.

Laatste nieuws