NL EN
DONEER NU!

RIVM reageert op kritiek Erasmus Universiteit

2 november 2016

De kritiek van drie onderzoekers van de Erasmus Universiteit gaat voorbij aan het niet-rationele en verslavende karakter van alcoholconsumptie. Dat maakt dat voorzichtigheid geboden is bij het toepassen van welvaartseconomische principes. Dat laten Wim Spit en Ardine de Wit weten in een reactie op de kritiek op hun rapport over kosten en baten van alcoholgebruik.

Zij wijzen erop dat er circa 1,2 miljoen Nederlanders zwaar drinken en circa een half miljoen Nederlanders voldoen aan de criteria van alcoholmisbruik of alcoholafhankelijkheid. Een groot deel van de totale alcoholconsumptie en ook het overgrote deel van aan alcohol gerelateerde ziekten en overlijdens betreffen deze groep ‘heavy users’. Bij het berekenen van de vraagcurve moet gecorrigeerd worden voor deze verslavingsproblematiek. Hoe groot deze correctie zou moeten zijn is echter niet bekend, wat betekent dat het consumentensurplus een grote bandbreedte kent.

Ook stellen zij dat de veronderstelling van de onderzoekers van de Erasmus Universiteit dat consumenten de private kosten meewegen in hun consumptie niet wordt ondersteund door de alcoholliteratuur. Hieruit is bekend dat de meeste (zware én lichte) drinkers die gevolgen helemaal niet overzien en uit gewoonte drinken. Bij jongeren is dat nog sterker. Jongeren die veel alcohol gebruiken zetten hun schoolcarrière en loopbaan op het spel, maar beseffen dat op het moment van consumptie niet. Het is dan ook naïef om te veronderstellen dat al die kosten zijn geïnternaliseerd. Dat dronkenschap over het algemeen niet tot rationele beslissingen leidt is genoegzaam bekend.

Spit en De Wit wijzen er tot slotte op dat indien zij de welvaartskosten met hun aanname al zouden overschatten dat alleen de kosten voor de drinkers zou betreffen. Ook een eventuele onderschatting van het consumentensurplus betreft alleen deze groep. Met andere woorden: de welvaartsbalans voor drinkers zou in dat geval positiever zijn dan zij raamden. De negatieve balans van baten en kosten voor anderen wordt echter niet beïnvloed door deze twee kritiekpunten. Verder merken zij op dat er nog kosten zitten die met de huidige kennis niet kunnen worden gewaardeerd, zoals de overlast die drinkers teweeg brengen voor anderen.

Bron: esb.nu.

Laatste nieuws